Beleidsplan van de Stichting Taalweek

De Stichting Taalwerk wil mensen met een taalachterstand helpen door ze 24/7 gedurende een werkweek onder te dompelen in de Nederlandse taal. 

SAMEN WERKEN AAN TAAL EN TALENT

Kansarme volwassenen met een taalachterstand van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in een veilige, uitdagende omgeving onderdompelen in talrijke, taalrijke praktische activiteiten, waarbij ieders talent ontdekt, gezien en verwoord wordt. Dat is de Taalweek.

SAMEN

Er wordt een groot huis gehuurd in een mooie omgeving, zodat er veel buitenactiviteiten plaats kunnen vinden. In dit huis delen deelnemers een kamer met andere deelnemers.

De deelnemers delen vijf dagen een huishouden: er wordt samen gekookt, gegeten, schoongemaakt, gesport, gewandeld, muziek gemaakt. In het huis wordt alleen Nederlands gesproken.

WERKEN

Met alle deelnemers wordt samen een specifiek, haalbaar doel vastgesteld.

Dit kan variëren van ‘Ik ben minder bang om in het Nederlands iets te zeggen’ tot ‘Ik kan vertellen waar ik goed in ben’ of ‘Ik kan een gesprek met de juf van mijn zoontje voeren’. Dit houdt in dat er in de week -naast de algemene doelen- hard gewerkt wordt aan het persoonlijk vastgestelde doel.

TAAL  

In Nederland heeft 1 op de 6 volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. (bron: Stichting Lezen en Schrijven). Hiervan heeft een aanzienlijk deel een niet-Nederlandse achtergrond. Stichting Taalweek richt zich vooralsnog op deze groep medeburgers.

Taalachterstanden hebben vaak een grote invloed op het persoonlijk functioneren in onze (complexe) wereld van vandaag. Voorbeelden zijn problemen met participeren op allerlei gebied: in het dagelijks leven, op het werk, met digitale vaardigheden. Het belemmert kortweg in hoge mate de persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van talenten van mensen.

Een taalweek, georganiseerd door Stichting Taalweek, is een intensieve manier om binnen een week niet alleen uit de boeken te leren, maar vooral ook in de praktijk, omringd door Nederlanders.

TALENT 

Als je een taal niet goed beheerst, kan je je talenten niet laten zien óf niet ontdekken omdat de taal je tegenhoudt. De talrijke taalrijke activiteiten die tijdens de taalweek aan bod komen, brengen (on)ontdekte talenten naar boven én worden er woorden bij gevonden. Na een taalweek kan de deelnemer vertellen wat hij goed kan én krijgt hij tips mee om verder te gaan in het dagelijks leven met de ontwikkeling van de taal en talenten.

 

Doelen en uitvoering

Waarom een Taalweek? 

Het bestuur van Stichting Taalweek bestaat uit 4 mensen die in voorgaande jaren een of meerder taalweken hebben meegemaakt: 2 NT2-docenten, 1 groepsbegeleider en 1 deelnemer.

In deze taalweken is ervaren dat door de verbinding die mensen met elkaar krijgen in zo’n week, de taalboost groot is, de behoefte om te leren verhoogd wordt en de eigenwaarde van de deelnemers aanzienlijk stijgt, omdat iedereen in zo’n week gelijk is. Door de ontdekking dat andere mensen in hetzelfde schuitje zitten en dat je niet alleen staat, wordt het makkelijker om de eigen situatie in de ogen te kijken en aan de slag te gaan met verbetering. Door dit inzicht gaat men open en kan er snel en veel geleerd worden. 

Wie zijn er betrokken bij een Taalweek? 

Door met een groep van 10 deelnemers gedurende een werkweek het dagelijks leven te delen onder leiding van NT2-docenten en vrijwilligers, ontstaat vriendschap en verbinding. Vrijwilligers komen gedurende de week hun kwaliteiten delen met de deelnemers op het gebied van sport, muziek, creativiteit, enz. De NT2-docenten gebruiken deze activiteiten om te oefenen met de taal, van het aanleren van nieuwe woorden, de uitspraak van de woorden tot het inoefenen van grammaticale structuren. Deelnemers helpen elkaar op allerlei momenten bij de activiteiten en de voertaal is Nederlands.

Waar en wanneer vindt de Taalweek plaats? 

De Stichting Taalweek start in 2021 haar activiteiten in Noord-Holland.

Voor iedere Taalweek wordt een groot huis gehuurd met 2/3-persoonskamers, een grote keuken, een ruime huiskamer dat dienstdoet als les-en eettafel en vooral: ergens in een mooie omgeving, zodat de groep regelmatig naar buiten kan om te bewegen.

Taalweken vinden plaats in het laagseizoen.

Voor 2021 streven we naar een eerste taalweek eind oktober. In onze toekomstplannen zal dit uitgroeien naar enkele taalweken per jaar. 

Welke doelen wil Stichting Taalweek bereiken?  

Op de eerste dag geeft iedere deelnemer antwoord op de vraag: Wat wil je leren?

Het antwoord is altijd gerelateerd aan 1. Taalverhoging, 2. Talenten ontdekken en verwoorden.

Aan het eind van de week presenteert de deelnemer het geleerde aan de groep.

Met de NT2-docent wordt ook besproken en uitgezocht hoe de deelnemer ná de taalweek verder gaat met taal-en talentontwikkeling in de eigen woonplaats. Er wordt voor iedere deelnemer gezorgd voor passende ‘nazorg’. De duur van dit traject is afhankelijk van de vraag en ontwikkeling van de deelnemer.

Hoe worden de taalweken gefinancierd? 

Stichting Taalweek is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Iedere taalweek kost voor een groep met 10 deelnemers en twee docenten ongeveer 9.000 euro.

Via sponsoring, subsidies en persoonlijke giften worden de taalweken gefinancierd.

In het oprichtingsjaar 2021 zal onderzocht worden welke fondsen aangeschreven kunnen worden.

Vanaf 2022 zullen er activiteiten georganiseerd worden om naast sponsoring ook bredere bekendheid te creëren.

Wat is het beloningsbeleid van Stichting Taalweek?

De taalweken worden georganiseerd door het bestuur en vrijwilligers. Het bestuur en deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Uitsluitend en alleen NT2-docenten die de taallessen verzorgen, worden beloond en betaald conform de geldende tarieven in het NT2-onderwijs.