De financiering van de Taalweek

Stichting Taalweek is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Iedere taalweek met een groep met 10 deelnemers en twee betaalde docenten kost ongeveer 9.000 Euro. Via sponsoring, subsidies en persoonlijke giften worden de taalweken gefinancierd. In het oprichtingsjaar 2021 zal onderzocht worden welke fondsen aangeschreven kunnen worden. Vanaf de oprichting zullen er activiteiten georganiseerd worden om naast sponsoring ook bredere bekendheid te creëren, zodat ook persoonlijke giften tot de mogelijkheid behoort.

Ons rekeningnummer is: NL57RABO0367972409 t.n.v.