Wat zijn de doelen?

We onderscheiden twee hoofddoelen:

  1. Het taaldoel = het vergroten van de woordenschat, het verminderen van spreekangst, grammaticale structuren leren kennen
  2. Het persoonlijke doel = het ontdekken van eigen talent en het vergroten van het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de deelnemers én dit leren verwoorden.