De financiering van de Taalweek

Stichting Taalweek is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. Iedere taalweek met een groep met 10-12 deelnemers en twee betaalde NT2 docenten kost ongeveer 9.000 Euro. Via sponsoring, subsidies en persoonlijke giften worden de taalweken gefinancierd. 

 

Eigen bijdrage van de deelnemers

Deelnemers betalen voor de taalweek een eigen bijdrage van € 50,-.
Dit kan - waar nodig - in termijnen betaald worden.

 

Bijdrage van gemeentes en instanties die de Z-route verzorgen

Deelname aan Taalweek kan ook worden ingezet voor de participatie van statushouders die de Z-route volgen. Het aantal uren dat actief wordt gewerkt aan het lesprogramma bedraagt 55 uur. Gemeentes en instanties die als taak hebben de participatie uit te voeren betalen een bijdrage van € 300,- per deelnemer.