De stichting

 

Stichting Taalweek is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting Taalweek is opgericht op 9 april 2021 bij Hak & Rein Vos, juridisch adviseurs en notarissen te Lelystad. De taalweken worden georganiseerd door het bestuur en vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen hiervoor geen beloning. NT2-docenten die de lessen verzorgen tijdens de taalweek, worden bezoldigd conform de tarieven in het NT2-onderwijs. De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no. 82484120. Het rekeningnummer van Stichting Taalweek is :  NL 57 RABO0367972409. De Stichting Taalweek heeft de ANBI-status sinds 28 mei 2021 onder nummer 862488527.

Doelstelling van de Stichting Taalweek, zoals vermeld in de oprichtingsakte: Het aanbieden van een programma voor anderstaligen en/of laaggeletterden met een taalachterstand. gedurende een werkweek, een en ander met een vooraf per persoon vast te stellen specifiek haalbaar doel en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.