Hoe bereikt een deelnemer zijn of haar doel?

Op de eerste dag geeft iedere deelnemer antwoord op de vraag: Wat wil je leren?

Het antwoord is altijd gerelateerd aan 1. Taalverhoging, 2. Talenten ontdekken en verwoorden.

Aan het eind van de week presenteert de deelnemer het geleerde aan de groep.