Hoe bereikt een deelnemer zijn of haar doel?

Op de eerste dag geeft iedere deelnemer antwoord op de vraag: Wat wil je leren?

Het antwoord is altijd gerelateerd aan 1. Taalverhoging, 2. Talenten ontdekken en verwoorden.

Aan het eind van de week presenteert de deelnemer het geleerde aan de groep.

Met de NT2-docent wordt ook besproken en uitgezocht hoe de deelnemer ná de taalweek verder gaat met taal-en talentontwikkeling in de eigen woonplaats. Er wordt voor iedere deelnemer gezorgd voor passende ‘nazorg’. De duur van dit traject is afhankelijk van de vraag en ontwikkeling van de deelnemer.