Wat is de Taalweek?

De taalweek is een week waarin kansarme volwassenen de hele dag taalrijke activiteiten krijgen aangeboden in een veilige, uitdagende omgeving. Naast het vergroten van algemene taalvaardigheden is het werken aan een persoonlijk doel een belangrijk uitgangspunt van de werkweek.

Stichting Taalweek vindt het belangrijk dat ook na deze week de taal-en talentontwikkeling  wordt voortgezet in de eigen woonplaats. Voor iedere deelnemer wordt gezorgd voor passende 'nazorg'. De duur van dit traject is afhankelijk van de vraag en ontwikkeling van de deelnemer.